026-32208976
Eshragh.kanoon@gmail.com

المان نوروزی (کرج)

المان نوروزی (کرج)

المان نوروزی (کرج)

جزئیات

المان نوروزی طرح مکعب اجــــــــرا شـــده در کلانشهر کـــــرج، میـــــدان شهیـــــد آجـــرلو، نــــوروز 98 طــــــــــراحی و اجـــــــــــــــــرا : کــانون اشـــــراق ساخته شده از فوم، با کوتینگ سیمان پلیمری، رنگ آکرولیک و رزین مخصوص

19 فروردین 1398

المان نوروزی طرح مکعب

اجــــــــرا شـــده در کلانشهر کـــــرج، میـــــدان شهیـــــد آجـــرلو، نــــوروز 98
طــــــــــراحی و اجـــــــــــــــــرا : کــانون اشـــــراق
ساخته شده از فوم، با کوتینگ سیمان پلیمری، رنگ آکرولیک و رزین مخصوص

 


اخبار مرتبط