026-34006067📞 09352356000📞

المان ذکر

المان ذکر

المان ذکر

جزئیات

در میان انواع مختلف المانهای شهری که در منظر عموم به نمایش در میاید و بیانگر هویت و اصالت فرهنگی و اجتماعی مردمان هر سرزمینی است ، در کشور ما ایران با توجه به هویت ایرانی اسلامی ما و اهمیت توجه به فرمهای اصیل مذهبی ، طراحی و ساخت المانهای مذهبی ، اسماء الله و المانهای سنتی ، از جایگاه والایی برخوردار است .

25 اردیبهشت 1399
در میان انواع مختلف المانهای شهری که در منظر عموم به نمایش در میاید و بیانگر هویت و اصالت فرهنگی و اجتماعی مردمان هر سرزمینی است ، در کشور ما ایران با توجه به هویت ایرانی اسلامی ما و اهمیت توجه به فرمهای اصیل مذهبی ، طراحی و ساخت المانهای مذهبی ، اسماء الله و المانهای سنتی ، از جایگاه والایی برخوردار است .
کارکرد المان های شهری در میزان تاثیر گذاری آن در شکل دهی و استحکام ارزشهای اصیل اجتماعی بر کسی پوشیده نیست . حکومت ها بر اساس اهدافی که در این حوزه در پیش می گیرند ، از توجه به این مساله غافل نبوده و نیستند . توجه به ارزشهای اخلاقی و معنوی و یادآوری آن در فضای عمومی جامعه می تواند به نوعی جامعه را در حفظ چهارچوب های اخلاقی و معنوی ، یاری دهد .
المان ذکر اسماء الهی ، المان هایی هستند فارغ از هر سبک و سلیقه که مورد توجه و پسند اکثریت جامعه ی ما هستند . یادآوری هنرمندانه ی یاد و خاطره ی اهلبیت علیهم السلام و بازپروری رشادتهای پهلوانان ملی مذهبی ما ، ایثارگران مدافع وطن و کیان ملی ، با دست توانای هنر می تواند گامی عظیم در جوزه ی فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی ما باشد .
کانون اشراق در حوزه ی المان های ذکر ، المانهای مذهبی و المانهای ملی ، توانسته است با دیدی باز و نگاهی علمی ، به طراحی بخشی از این هویت ایرانی اسلامی بپردازد و کمکی باشد برای متولیان امور شهری که بتوانند ضمن حفظ زیبایی محیط شهری خود ، به گسترش نهاد ها و نمادهای فرهنگی بپردازند

مقاله ها مرتبط