026-34006067📞 09352356000📞

المان شهری

المان شهری

المان شهری

جزئیات

المان های شهری: المان های شهری (Urban Element) سازه هایی با متریالهای مختلف می باشند که جهت هویت دهی به فضاهای شهری و عمومی ، طراحی و اجرا می شوند طراحی و ساخت این المانهای شهری سابقه ی طولانی دارد و در طول تاریخ گویای عناصر هویتی هر شهر و یا کشور بوده و مورد توجه حاکمان و تصمیم گیران بوده است . ظرافت ها و بدایع هنری در طراحی این المان های هویتی توسط هنرمندان اعصار مختلف مورد توجه بسیار بوده و به مرور ، به سمت ایجاد و تعریف مکاتب مختلف در این هنر عظیم پیش رفته است . گاهی با نمادهای مستقیم و گاهی در لفافه ها و بصورت غیر مستقیم به بیان مفاهیم پرداخته شده است. در کشور ما ایران که این هنر بسیار قدیمی و اصیل بوده و در اساطیر ما نیز آثارش بجا مانده ، در سالهای اخیر و با گسترش مکاتب پوزیتویستی و سورئال ، از سمت غرب به شرق ، دچار تحولات بسیاری شده است . تنوع متریال ، تنوع هندسه ، بعد و فرم و نیز استفاده ی خلاقانه از تمام ابزارهای طراحی و اجرا ، دست هنرمند را در این حوزه بسیار باز گزاشته و باعث خلق آثاری زیبا و ماندگار شده است .

30 فروردین 1399
المان های شهری:
المان های شهری (Urban Element) سازه هایی با متریالهای مختلف می باشند که جهت هویت دهی به فضاهای شهری و عمومی ، طراحی و اجرا می شوند
طراحی و ساخت این المانهای شهری سابقه ی طولانی دارد و در طول تاریخ گویای عناصر هویتی هر شهر و یا کشور بوده و مورد توجه حاکمان و تصمیم گیران بوده است . ظرافت ها و بدایع هنری در طراحی این المان های هویتی توسط هنرمندان اعصار مختلف مورد توجه بسیار بوده و به مرور ، به سمت ایجاد و تعریف مکاتب مختلف در این هنر عظیم پیش رفته است . گاهی با نمادهای مستقیم و گاهی در لفافه ها و بصورت غیر مستقیم به بیان مفاهیم پرداخته شده است.
در کشور ما ایران که این هنر بسیار قدیمی و اصیل بوده و در اساطیر ما نیز آثارش بجا مانده ، در سالهای اخیر و با گسترش مکاتب پوزیتویستی و سورئال ، از سمت غرب به شرق ، دچار تحولات بسیاری شده است .
تنوع متریال ، تنوع هندسه ، بعد و فرم و نیز استفاده ی خلاقانه از تمام ابزارهای طراحی و اجرا ، دست هنرمند را در این حوزه بسیار باز گزاشته و باعث خلق آثاری زیبا و ماندگار شده است .
 

مقاله ها مرتبط