026-91001077
Eshragh.kanoon@gmail.com
المان ذکر

در میان انواع مختلف المانهای شهری که در منظر عموم به نمایش در میاید و بیانگر هویت و اصالت فرهنگی و اجتماعی مردمان هر سرزمینی است ، در کشور ما ایران با توجه به هویت ایرانی اسلامی ما و اهمیت توجه به فرمهای اصیل مذهبی ، طراحی و ساخت المانهای مذهبی ، اسماء الله و المانهای سنتی ، از جایگاه والایی برخوردار است .

25 اردیبهشت 1399
المان شهری

المان های شهری: المان های شهری (Urban Element) سازه هایی با متریالهای مختلف می باشند که جهت هویت دهی به فضاهای شهری و عمومی ، طراحی و اجرا می شوند طراحی و ساخت این المانهای شهری سابقه ی طولانی دارد و در طول تاریخ گویای عناصر هویتی هر شهر و یا کشور بوده و مورد توجه حاکمان و تصمیم گیران بوده است . ظرافت ها و بدایع هنری در طراحی این المان های هویتی توسط هنرمندان اعصار مختلف مورد توجه بسیار بوده و به مرور ، به سمت ایجاد و تعریف مکاتب مختلف در این هنر عظیم پیش رفته است . گاهی با نمادهای مستقیم و گاهی در لفافه ها و بصورت غیر مستقیم به بیان مفاهیم پرداخته شده است. در کشور ما ایران که این هنر بسیار قدیمی و اصیل بوده و در اساطیر ما نیز آثارش بجا مانده ، در سالهای اخیر و با گسترش مکاتب پوزیتویستی و سورئال ، از سمت غرب به شرق ، دچار تحولات بسیاری شده است . تنوع متریال ، تنوع هندسه ، بعد و فرم و نیز استفاده ی خلاقانه از تمام ابزارهای طراحی و اجرا ، دست هنرمند را در این حوزه بسیار باز گزاشته و باعث خلق آثاری زیبا و ماندگار شده است .

30 فروردین 1399
تابلو تصاویر شهدا

کشور ما جدا از مشكلات اقتصادي سياسي ، امروزه با مشکل بزرگي دست و پنجه نرم می کند که شاید کمتر نظامي با آنها درگیر باشد ؛ معضلي به نام شبيخون فرهنگي . تهاجم خزنده اي که بصورت همه جانبه ، ارکان اعتقادی و مذهبی مردم را بطور مستقیم هدف گرفته و از هیچ اقدامي در این راستا دریغ نمی نماید . این تهاجم که سابقه ای 35 ساله دارد اکنون وارد فاز جدیدی گردیده ( تحت عنوان دیپلماسی عمومی یا جنگ نرم ) که با یارگیری نفر به نفر در درون جامعه ، همفکر سازی و سربازپروری ، بدون هیچگونه دخالت نظامی ، سعی در مهار ایران، توسط سربازان پنهان خود در درون جامعه ( که همان استحاله شده های فکری می باشند ) می نماید که مقابله با این نوع تهاجم دیگر به تجهیزات نظامی و ادوات جنگی بستگی ندارد بلکه به عزم بسیار جدی مسئولین محترم ، ایده سازي و نوآوری های موثر فرهنگی وابسته است . عزمی که با حمایت مجدانه و همه جانبه و پیگیری های پیاپی اجین شده باشد . مقابله با جنگ نوين نيازمند ايده هاي نوين است

29 آبان 1397
زیباسازی و زیبانگری

زیباسازی و زیبانگری حس طراوت، شادابی و آرامش خاطر، نیازهای همیشگی و لازمة روح بشر است . از اساسیترین مشخصههای زندگی، فضــایی است که در آن هستیم ولی زندگی ماشینی و مصنوعی، گستردهای از دل مردگی و خستگی روزانه را به همراه میآورد که رفته رفته افراد چنین جامعهای از زیبــایی مطلوب و روحنواز طبیعی فاصله میگیرند. فلذا شهرها هارمونی خود را از دست میدهد و علیرقم تلاش مسؤولین سیما و منظر آنها به چهرهای ناخوشایند تبدیل میشود و این مسأله، جذابیت و چشم نوازی شهری را بسیار کمرنگتر خواهد کرد . جهت شاخصتر کردن فعالیت کادر مدیریتی شهری، پیشنهاد ما این است که نقش زیباسازی شهری و بهبود کیفیت بافتِ محیــط شهــری در طراوت و شادابی افرد جامعه، و رویکرد پس از آن، بسیار چشمگیر و قابل توجه میباشد .

27 آبان 1397
خلاقیت در زیباسازی شهری

با تــوجه به ساختار فعلی شهرها و ورود تکنوـــلوژی سریع و رو به رشد، و کمبـــود آگــاهی مــا، به طراحی شهری، ومشغله هـای روزگار، ما با انبوهی از فضاهای دلمـــرده و بیجان و دور از لطــافت و چشمنوازی محیــط اطرافمان روبرو هستیم. همین مسئله سبب شده که زیبایی و دلپسندی، معنایی کافی برایمان در بر نداشته باشد و این نامطلوبی بصری،که بـر چهره فضــای شهری سایه افکنده، ارتباط تنگاتنگ بـــا روح وروان و نیــروی انگیزشی افراد جامعه دارد،

27 آبان 1397