026-34006067📞 0935-2356000📞

ویدئو هاتابلو یادمان شهید حدادیان-1.m4v پروژه های اجرا شده
0:02’:30”

تابلو یادمان شهید حدادیان-1.m4v پروژه های اجرا شده

تابلو اسامی بلوار شهرداری محمد شهر کرج تیزر محصولات اشراق

تابلوهای اسامی بلوار می‌توانند ضمن معرفی اسامی بلوار ها به زیبایی شهری نیز کمک شایانی نمایند لذا کانون اشراق با توجه به فرم های زیبایی شناسی در تابلوهای بلوار ها و نامگذاری بلوار های شهری کوشیده است تابلو های زیبایی برای معرفی بلوار و میادین شهری طراحی نموده و تولید نماید این تابلوها از متریال های مختلف همچون آجر نسوز سنگ فلز و کامپوزیت ساخته شده اند که در ابعاد متناسب با بلوار های شهری جهت معرفی بلوار ها و معرفی اسامی بلوار ها و جانمایی تصاویر مربوط به آن بلوار طراحی گردیده اند تابلوهای اسامی بلوار ها می توانند به گونه‌ای متفاوت از آنچه که غالباً انجام می شود و به صورت یک المان دارای مفاهیم زیبا و شکل و فرم هنری طراحی شوند که این مهم توسط متخصصین معماری شهری در کانون اشراق به انجام می رسد کانون اشراق متخصص در طراحی وتولید تابلوهای اسامی بلوارها، تابلوهای خاص شهری، المان‌های شهری و مذهبی و تابلوهای تصاویر شهدا

چاپ تصاویر شهدا.mp4 تیزر محصولات اشراق

تابلو تصاویر شهدا لواسان پروژه های اجرا شده

طرح و تولید کننده تابلوهای تصاویر شهدا.mp4 تیزر محصولات اشراق

مصاحبه با شهردار اسبق تاکستان.mp4 تیزر محصولات اشراق

تابلو تصاویر شهدا محمد شهر.mp4 تیزر محصولات اشراق

تابلو تصاویر شهدا استان تهران.mp4 تیزر محصولات اشراق

المان یادبود شهید سردارد سلیمانی2.mp4 تیزر محصولات اشراق

تیزر تابلو معابر شهدا و عرضه پل لواسان.mp4 تیزر محصولات اشراق

تابلو تصاویر شهدا کد SB07.mp4 تیزر محصولات اشراق

تیزر اشراق (1).mp4 تیزر محصولات اشراق