026-34006067📞 09352356000📞

المان شهری

المان های شهری: المان های شهری (Urban Element) سازه هایی با متریالهای مختلف می باشند که جهت هویت دهی به فضاهای شهری و عمومی ، طراحی و اجرا می شوند طراحی و ساخت این المانهای شهری سابقه ی طولانی دارد و در طول تاریخ گویای عناصر هویتی هر شهر و یا کشور بوده و مورد توجه حاکمان و تصمیم گیران بوده است . ظرافت ها و بدایع هنری در طراحی این المان های هویتی توسط هنرمندان اعصار مختلف مورد توجه بسیار بوده و به مرور ، به سمت ایجاد و تعریف مکاتب مختلف در این هنر عظیم پیش رفته است . گاهی با نمادهای مستقیم و گاهی در لفافه ها و بصورت غیر مستقیم به بیان مفاهیم پرداخته شده است. در کشور ما ایران که این هنر بسیار قدیمی و اصیل بوده و در اساطیر ما نیز آثارش بجا مانده ، در سالهای اخیر و با گسترش مکاتب پوزیتویستی و سورئال ، از سمت غرب به شرق ، دچار تحولات بسیاری شده است . تنوع متریال ، تنوع هندسه ، بعد و فرم و نیز استفاده ی خلاقانه از تمام ابزارهای طراحی و اجرا ، دست هنرمند را در این حوزه بسیار باز گزاشته و باعث خلق آثاری زیبا و ماندگار شده است .

30 فروردین 1399

تابلو تصاویر شهدا

کشور ما جدا از مشكلات اقتصادي سياسي ، امروزه با مشکل بزرگي دست و پنجه نرم می کند که شاید کمتر نظامي با آنها درگیر باشد ؛ معضلي به نام شبيخون فرهنگي . تهاجم خزنده اي که بصورت همه جانبه ، ارکان اعتقادی و مذهبی مردم را بطور مستقیم هدف گرفته و از هیچ اقدامي در این راستا دریغ نمی نماید . این تهاجم که سابقه ای 35 ساله دارد اکنون وارد فاز جدیدی گردیده ( تحت عنوان دیپلماسی عمومی یا جنگ نرم ) که با یارگیری نفر به نفر در درون جامعه ، همفکر سازی و سربازپروری ، بدون هیچگونه دخالت نظامی ، سعی در مهار ایران، توسط سربازان پنهان خود در درون جامعه ( که همان استحاله شده های فکری می باشند ) می نماید که مقابله با این نوع تهاجم دیگر به تجهیزات نظامی و ادوات جنگی بستگی ندارد بلکه به عزم بسیار جدی مسئولین محترم ، ایده سازي و نوآوری های موثر فرهنگی وابسته است . عزمی که با حمایت مجدانه و همه جانبه و پیگیری های پیاپی اجین شده باشد . مقابله با جنگ نوين نيازمند ايده هاي نوين است

29 آبان 1397